Home ความรู้ 6 ข้อดีในการที่แกล้งโง่ดูบ้าง เมื่อไปอยู่ไหนก็สุขใจ

6 ข้อดีในการที่แกล้งโง่ดูบ้าง เมื่อไปอยู่ไหนก็สุขใจ

0
49

1.แกล้งโ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้ านเก่งก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้ าน

ทุกอย่ า งแม้ว่าจะต้องออกไป ทำงานนอกบ้ านด้วยก็ตาม แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้ านไม่เป็นหรือแสดงออก

ว่าทำงานบ้ านไม่เก่ง จะสามารถหลีกเลี่ ยง งานน่าเบื่ อนี้ไปได้

2. แกล้งโ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงาน มากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเองจะ

มากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็นเจเนรัลเบ๊ของที่ทำงานไป

โดยปริ ย ายเมื่ออยู่บ้ าน แทนที่จะได้พักผ่ อ น แต่กลับต้องทำโน่นทำนี่ จนกลายร่ า งเป็นคุณแจ๋ว

ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงาน ตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมองว่าโ ง่ หรือทำอะไรไม่เป็นก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของ

ตนเองเท่านั้นเมื่อไม่ต้องยุ่ งวุ่นว ายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่องที่จำเป็นมากกว่า

3.แกล้งโ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพอง ในตัวเองมองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีก

แล้วจะไม่สามารถพัฒนาตนเอง ได้อีกเหมือนกับอึ่ ง อ่ า ง ที่พองตัว อยู่ในกะลาแคบๆจนไม่สามารถ

ขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้ ตรงกันข้ามกับคนแกล้งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ใดจึง

ไม่คับแคบและยังสามารถ เดินต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้

อีกมากจึงทำให้พวกเขาสามารถ พัฒนาตนเองและก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาดจะยังคงอยู่

ที่เดิมซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลังลงคลองไปทุกที

4.แกล้งโ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัยถูกใจผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พบกันที่บาร์ เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอและแกล้งโ ง่ เออ ออ ตามเธอทุก

อย่ างเธอจึงคุยอะไรต่อมิอะไร ให้เขาฟังมากมายตั้งแต่เรื่องหน้าที่การงาน ว่าเธอทำงานอะไรมีปัญหากับ

เจ้านายอย่ า งไรมีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้ าง เธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไร ทำไมจึงเลิกกันเธอ

ชอบอะไรไม่ชอบอะไรตลอดจน เธอไปศัลย ก ร ร ม จ มู ก ที่ไหน บรรดาสายลับในหนังเมื่อต้องปลอม

ตัวไปสืบข้อมูลต่างๆก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่ อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้รื่องราวและไมมี พิ ษ ภั ยอะไรหรือพูดง่ายๆ

คือแกล้งโ ง่นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถ สืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆ ต า ยใจ

จนไม่ทันได้ระ วั ง ตัวคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งโ ง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใคร

ได้มากมายเพราะเมื่อคนอื่นมองว่า คุณเป็นคนที่ไม่มีพิ ษ ส ง อะไรจะทำให้ เขาร ะ วั งตัวน้อยลงและ

กล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่ อ ย า ก รู้ได้เพียงแกล้งโ ง่ เท่านั้น

5.แกล้งโ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลีคิดว่าเธอ เป็นคนฉลาดและเธอ อ ย า ก ให้คนอื่น เชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึง พ ย า ย า ม ทำตัว

เป็นคนฉลาดแน่นอน เธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ ดข า ด เพราะคนฉลาด ย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว

เธอจึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลยส่วนวิชชุดา เธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับ

อัญชุลีเธอคิดว่าตนเอง ไม่ฉลาดซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอ ไม่กังวลว่าใครจะมองเธอว่าโ ง่ เมื่อมีปัญหาหรือมี

เรื่องที่ไม่เข้าใจเธอกล้า ที่จะถามและขอคำแนะนำ จากคนอื่นทำให้ความสงสัย ถูกกำจัดทิ้ งไปและถูกแทนที่

ด้วยความรู้วิชชุดา จึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชุลี ยังคงไม่รู้ อยู่เหมือนเดิมด้วย ความที่คนอวดฉลาดต้องการ

สร้างภาพลักษณ์ว่า ตนเป็นคนฉลาดจึงทำให้ไม่กล้าพอ ที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ เพราะกลัวว่า

จะทำให้คนอื่นมองว่าตนเองโ ง่ หารู้ไม่ว่าการไม่ถามหรือการ พ ย า ย า ม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะตัวการสำคัญ

ที่ทำให้เขากลายเป็นคนโ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้และเอ่ยปาก ถามออกไปไม่นานก็จะได้คำตอบที่

ช่วยคลายความสงสัยได้ และความโ ง่ก็จะหายไป แต่หากไม่กล้าถามความสงสัย และความไม่รู้ก็จะยังอยู่

ตรงนั้นหากยอมเอ่ยปาก ถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไป ก็โ ง่เพียงวินาทีเดียวแต่การแกล้งทำตัวฉลาดไม่ยอม

ถามทั้งที่ไม่รู้เหมือน เป็นการผู กตัวเองไว้กับความโ ง่ ไปตลอดชีวิต

6.แกล้งโ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไร อยู่ในกรอบความฉลาดของตนเอง และจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ย งๆ หรือทำสิ่งที่

ตนเองหรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโ ง่ ๆเ ด็ ด ข า ด ทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ

ไปอย่ า งน่าเสียดาย ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่เปิดใจรับฟัง บรรดาพนักงาน ข า ยทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มี

โอกาสรู้ว่ามีโปรโมชั่ นบัตรเ ค ร ดิ ต ดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ ายในแต่ละเดือน คล่องตัวขึ้นถ้าไม่ยอม

แกล้งโ ง่ออกไปท่องเที่ยว โดยไม่วางแผนดูบ้ าง ก็คงไม่เคยมี ประสบการณ์สนุกๆ ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่

ทำเรื่องที่น่าเสี่ ย ง ดูบ้ างก็คงไม่มีทางรู้ ว่าความล้ ม เ ห ล วเป็นอย่ า งไร เมื่อไม่รู้จักความล้ มเห ล ว

ก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ ย า ก

ขอบคุณที่มา b a n g p u n s a r a

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …