Home ความรัก 6 สิ่งนี้ที่ทำให้ได้รู้ว่า ทำไมรักจึงไม่ใช่การครอบครอง

6 สิ่งนี้ที่ทำให้ได้รู้ว่า ทำไมรักจึงไม่ใช่การครอบครอง

0
823

ความรักมักทำให้เราทำตัวเป็นเจ้าของอีกคน อย ากให้เค้าเป็นในสิ่งที่เราอย ากให้เป็นอย ากให้เค้า

ทำในสิ่งที่เราอย ากให้ทำ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่ารักไม่ใช่การเป็นเจ้าของ ไม่ใช่การครอบครองกันและกัน

เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักด้วย ความอย ากเป็นเจ้าของ ความรักของเราจะพั งลงทันที อย่ าลืมว่ารักที่ดีสุด

คือรักที่สบายใจและไม่กดดัน การครอบครองกันและกันมีแต่จะทำให้ต่างคนต่าง อึ ดอั ดจนทุ กข์พ ร่ำ

เ พ รื่ อทั้งที่ความจริง แล้วถ้าทำใจให้รักแบบไม่ครอบครอง ได้ความสุขจะมห าศ าลกว่าที่คิดซึ่ง 6 สิ่งนี้

คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า..รักไม่ใช่การครอบครอง

1. ความสุขของเธอ ก็คือความสุขของฉัน

เพราะรักที่ไม่ทำให้ทุ กข์ก็คือรักที่ไม่หวัง สิ่งใดตอบแทนแค่เค้ามีความสุข ตัวเราเองก็มีความสุขไปด้วย

แต่จะมีซักกี่คนที่มีรักแบบไม่หวัง สิ่งใดตอบแทนได้และจะมีซักกี่คน ที่พอเห็นเค้ามีความสุขตัวเราเอง

ก็มีความสุขไปด้วยได้อย่ าลืมว่า ความรักเป็นอะไรที่เรียบง่าย และเข้าใจไม่ย ากแต่คนเราต่างหากที่

ทำให้ความรักกลายเป็นเรื่องซับซ้อนไปเอง เราแค่ต้องทำให้มันง่ายอย่ าง ที่มันควรจะเป็นเพราะเรื่องง่าย

ที่สุดของความรัก ก็คือการที่เราสุขใจเมื่อเห็นอีกคนมีความสุข

2. แค่อยู่ข้างๆ กันไป

เรื่องเรียบง่ายที่สุด ของความรักที่หลายคนไม่เคยรู้เลย ก็คือความรักที่แท้จริงอาจเป็นแค่การอยู่เคียงข้างกัน

ไปในทุกช่วงเวลาของชีวิต ก็ได้คนมีความรักหลายคนมักใช้เวลา ไปกับการทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยความ

คาดหวังต่างๆนานา จากอีกคนหรือมักทำให้ตัวเองทุ กข์ด้วย ความคิดว่าเรารักกัน เราก็คือเจ้าของกันและกัน

ทั้งที่ความจริงแล้ว ความรักไม่ได้ต้องการอะไรมากไป กว่าการมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆทั้งตอนที่ทุ กข์และสุขเลย

3. การรักใครซักคน บางทีก็ไม่จำเป็น ต้องอยู่ด้วยกัน

คนเรามักมีภาพจำ กับความรักว่าต้องใช้ชีวิตด้วยกันไป จนแก่จนเ ฒ่ าแต่ในโลกของความจริง ความรักกลับ

มีข้อจำกัดที่บางที เราเองก็นึกไม่ถึงทำให้คนสองคน ที่รักกันอาจไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันก็ได้เรื่องนี้อาจเป็นคำตอบ

ที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า “รัก..ไม่ใช่ครอบครอง” ก็ได้เพราะการไม่ได้ใช้ชีวิต ด้วยกันไม่ได้แปลว่าไม่รักกัน

สามีภรรย าที่ต้องทำงานคนละจังหวัด เพื่ออนาคตและความเป็นอยู่ของครอบครัว | พ่อแม่ที่ต้องส่งลูกไป

เรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็ก | คู่รักที่ต้องหั กห้ ามใจ เพราะยังเรียนไม่จบพวกเค้ารักกันแต่ด้วยข้อจำกัดบาง

อย่ างทำให้ไม่ได้ใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นความรักของใคร ก็เป็นไปตามรูปแบบของคนนั้นไม่มีคำว่าผิด

หรือถูกไม่คำว่าใช่ หรือไม่ใช่มีแต่คำว่ารักของเรา ก็เป็นไปในแบบของเรา

4. เพื่อนที่ดีต่อกัน บางทีก็มีค่ากว่าความรัก

รู้ไหมบางทีมิตรภาพ ก็สำคัญกว่าความรักแม้ความรัก ของใครบางคนจะยิ่งใหญ่แต่คำว่ามิตรภาพอาจมีความ

หมายมากกว่าความรัก มีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่บางทีเราเอง ก็นึกไม่ถึงรักกันอยู่ดีๆวันหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยน

แต่สิ่งที่ทำให้คู่รักแทบทุกคู่อยู่กันยื ดย าวจนต า ยจากกันไป กลับไม่ใช่ความรัก แต่เป็นมิตรภาพที่มั่นคง

กว่าฉะนั้นบางทีอาจถึง เวลาที่เราต้องเรียนรู้แล้วว่า ความรักอย่ างเดียวมันไม่เคยเวิร์คสิ่งที่ทำให้คนรักกัน

อยู่กันยืดอาจเป็นแค่คำว่า “เพื่อนที่ดีต่อกัน” ก็ได้

5. การปล่อย บางทีก็มีความสุขมากกว่า

ความรักมักสอนให้เรายึดติด เชื่อฝั ง หั วแบบเดิมๆ ว่ารักแล้วต้องเป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้ ต้องคุยกันทุกวัน

ต้องเจอกันทุกวัน ต้องรายงานนั่นนี่ต้องมารับมาส่ง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เรียกว่าความยึดติดเมื่อไหร่ก็ตามที่

เกิดความยึดติดสิ่งที่จะตามมา ก็คือความทุ กข์ที่ทุ กข์ก็เพราะไปยึดไปติดว่า มันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็น

แบบนี้ทั้งที่ความจริง แล้วความรักไม่ได้มีก ฎเ ก ณฑ์อะไรเลย ไม่จำเป็นต้องคุยหรือเจอกันทุกวันแค่

เพราะเราไปยึดติดกับมันเพราะความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความรักสิ่งเหล่านี้ทำให้ทุ กข์เพราะไปเผลอครอบ

ครองไปเผลอหลงว่า ตัวเองเป็นเจ้าของจนลืมไปว่าแค่ ‘สละ’ หรือแค่ ‘ปล่อย’ ก็จะรู้ทันทีเลยว่ารัก

ไม่ใช่การครอบครอง แต่บางครั้งก็ต้องยอมที่จะปล่อยไป เพื่อความสุขของเราทั้งคู่

6. อิสระเป็นสิ่งที่ใครก็อย ากได้ รวมทั้งตัวเราด้วย

เรื่องแปลกของความรัก ก็คือขณะที่เราอย ากเป็นเจ้าของ คนที่เรารักอย ากค อ นโ ท ร ลให้เค้าทำ

ตามที่ต้องการแต่เราเอง กลับอย ากมีอิสระที่จะทำ ตามใจตัวเองยังไงก็ได้สิ่งนี้คือความย้ อนแ ย ง

ที่มักเกิดขึ้นเสมอในความสัมพันธ์อย ากให้ความรัก ของเราไม่มีความลับต่อกันแต่เราเองกลับเก็บงำ

ความลับบางอย่ างเอาไว้ | อย ากให้เค้าบอกทุกครั้ง ว่าไปไหนไป ทำอะไร ไปกับใคร แต่เราเองกลับ

ขี้เกี ย จรายงาน บางทีคนเราก็ลืมไปว่าการครอบครอง มีแต่จะทำให้ต่างคนต่างอึ ดอั ดกลายเป็นรักที่

ทำตัวไม่ถูกสู้รักแบบพอดีๆ ให้อิสระกันและกันน่าจะเป็นความรัก ที่สมบูรณ์แบบกว่าความรักก็เหมือนด อ กไม้

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะครอบครอง ด อ กไม้ด้วยการเ ด็ ดมันออกมา จากต้นเราจะเป็นเจ้าของมันได้แค่

แป๊บเดียวเพราะไม่นานด อ กไม้นั้นก็จะโ ร ย ร า เ หี่ ย วเ ฉ าและจากไป

ขอบคุณที่มา T o d a y L i n e

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …