Home ความรัก 7 คุณสมบัติแฟนที่ดีและน่ารัก จนผู้ชายเคลิ้มไปไหนไม่รอด

7 คุณสมบัติแฟนที่ดีและน่ารัก จนผู้ชายเคลิ้มไปไหนไม่รอด

0
17

ทุกวันนี้การจะมัดใจผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไป เพราะมีปั จ จั ยภายนอกเข้ามาเร้าให้เสี่ ย งต่อ

การนอกใจได้สูง โดยเฉพาะคนเป็นแฟนกันนี่แหละ ยิ่งต้องมัดใจให้อยู่หมัดดังนั้นวันนี้จึงนำเรื่องที่หลายๆ

คนมองข้ามมาบอก และย้ำให้ทราบกันอีกครั้งว่า คุณสมบัติของแฟนที่น่ารักนั้นเป็นอย่ างไร เพื่อจะทำให้

ผู้ชายของคุณหลง จนไปไหนไม่รอด!!

1. ต้องเป็นคนมีเหตุผล จัดการอ า ร มณ์ได้

ไม่ขี้ง อ นเอาแต่ใจโดยไร้เหตุผล เพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ง่าย และต้องรู้จักจัดการอารมณ์ของ

ตัวเองให้ดีอะไรควรแสดงออก หรืออะไรควรเก็บไว้ข้างใน

2. ต้องรู้จักและเข้าใจ ตัวตนของอีกฝ่าย

เช่น เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาชอบ ไม่ดูถูกรสนิยมของกันและกัน ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง

บ้ า งอย่ าทำให้อีกฝ่าย รู้สึกอึ ด อั ดที่อยู่กับคุณ

3. ต้องให้ความรู้สึก อยู่กันแบบสบายใจ

ใครก็ย่อมอย ากอยู่กับแฟน ที่ทำให้ตัวเองสบายใจทั้งนั้น หากต้องการจะเป็นแฟนที่น่ารักก็ต้องเรียนรู้ที่

จะอยู่ด้วยกันอย่ างเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจอย่ างมากที่สุด

4. ต้องมีความซื่ อ สั ตย์ และความจริงใจ

ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการเป็นแฟนที่น่ารักเพราะความซื่ อ สั ตย์ และความจริงใจเป็นคุณสมบัติเด่นๆของ

ความรักดังนั้นต้องมี ข้อนี้อยู่ในตัวเองเสมอ

5. ต้องรักครอบครัว เขาเหมือนครอบครัวตัวเอง

เพราะครอบครัวคือคนสำคัญ ในชีวิตฉะนั้นแล้วการที่จะเป็นแฟนที่ดีได้ ก็ต้องยอมรับและรักในครอบครัว

ของอีกฝ่ายด้วยพย าย ามปรับตัว เข้าหาเขาให้ได้มากที่สุด

6. ต้องยอมปรับ เปลี่ยนเข้าหากัน

การจะเป็นแฟนกันนั่น หมายถึงการรวมหัวใจไว้ด้วยกัน ดังนั้นต้องรู้จักปรับมุมมองความคิดและพฤติก ร ร ม

ให้เข้ากันได้อย่ างลงตัว ทำให้เขาเห็นถึงความพย าย ามของคุณ

7. ต้องรู้จักเว้นที่ว่างให้กันและกัน

การเป็นแฟนที่ดีต้องไม่ผู ก มั ดซึ่งกันและกันเกินไป นั่นคือการรู้จักเว้นที่ว่างให้อีกฝ่ายได้รู้สึก เป็นตัวเอง

และไม่อึ ด อั ดในความรัก จึงจะทำให้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้น และนี่คือคุณสมบัติของแฟนที่น่ารักหากใคร

อย ากให้แฟนรักและคบกันได้อย่ างย าวนาน ก็ต้องรู้จักที่จะมีสิ่งเหล่านี้ ประกอบในความรักด้วย เพราะถือ

เป็นสิ่งพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย

ขอบคุณที่มา G a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …