Home ความรัก 7 ลักษณะผู้หญิงในฝัน ในสายตาของผู้ชายหลายๆคน

7 ลักษณะผู้หญิงในฝัน ในสายตาของผู้ชายหลายๆคน

0
14

สำหรับผู้ชาย ทุกคนนั้นหนึ่ง ในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือการหาผู้หญิงที่ใช่ผู้หญิงที่จะเป็นแม่

ของลูกผู้หญิงที่จะช่วยวางแผนชีวิต และทำให้พวกเขาเป็นผู้ชายที่ดีขึ้น ในแต่ละวันผู้หญิงที่จะร่วมทุ ก ข์

ร่วมสุขกับเขาทั้งในวันที่ดี และวันที่ร้ า ยแต่นั่นดูเป็นคุณสมบัติ ที่กว้างมากหากจะมองกันแบบเจาะลึก

แล้วผู้หญิงแบบไหนล่ะ ลักษณะแบบไหนล่ะที่พวกเขามองหา จึงจะเรียกได้ว่าผู้หญิงแบบนั้นคือ “ผู้หญิงในฝัน”

เรามาดูกันเลยว่ามีลักษณะอะไรบ้ า ง

1. ตัวตนของคุณจริงๆ

การเป็นผู้หญิงที่ “งาม” ไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณทั้งหมด แต่มันคือทั้งหมดที่เป็นตัวคุณ

ตัวตนของคุณผู้หญิงหลายคน ที่ภายนอกสวยงามแบบหาที่ติไม่ได้ แต่เมื่อมองกันที่ภายในบุคลิกความเป็น

ตัวตนหรือค าแ ร กเตอร์นั้น แทบจะดูไม่ได้เลยทีเดียวผู้ชายส่วนมาก ต้องการผู้หญิงที่ดูดีทั้งภายนอกและ

ภายในพวกเขาต้องการคนจริง ไม่หล อ ก ล ว ง ไม่แอ็บคุณเป็นคนอย่ างไรเวลาอยู่กับเพื่อนสาวของคุณ

เวลาอยู่ที่บ้ า นคุณ เวลาอยู่กับพวกเขาก็ทำตัวแบบนั้น เพราะนั่นคือตัวคุณไม่ต้องเ สแ ส ร้ งหรือประดิษฐ์

อะไรหากใช่ก็คือใช่ ไม่ใช่ก็ต้องให้มันเป็นไป

2.เคารพตัวเอง

วิธีที่คุณพ รีเ ซ นต์ ตัวเอง ออกมาบ่งบอกตัวคุณได้ดีที่สุดในโลกนี้ มีสิ่งที่เรียกว่า “โ ซเชี ยลมีเดีย”

ที่หากเปรียบกับการสมัครงานโ ซเ ชี ย ลมีเดียของคุณ ก็เปรียบเสมือน R e s u m e ที่ผู้ชายจะดู

เมื่อพวกเขาคบหา หรือจะคุยกับคุณคุณไปไหน ทำอะไรกับใครมันสะท้อนความเป็นคุณได้ดีผู้หญิงในฝัน

ของผู้ชายไม่ใช่ผู้ที่ไปเรื่อย ทำกิจก ร ร มทุกอย่ างสุดเห วี่ ย งกับคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะกับผู้ชาย

คนอื่นๆเพราะหากผู้ชายคนนั้น อย ากจริงจังกับคุณเขาต้องการ คนที่เคารพและรักตัวเองเพราะหากคุณ

ไม่เคารพตัวเองและคุณจะเคารพ คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณได้อย่ างไร ผู้ชายหลายคนต้องการผู้หญิงที่

อ่อนโยนทำอะไรที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ออกป าร์ตี้เมาทุกคืนวันศุกร์ เป็นต้น

3.การแสดงความรัก

ผู้ชายคือสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการการแสดง ความรักตามธรรมชาติ พวกเขาต้องการการแสดงความอบอุ่นความรัก

การสัมผัสการจับมือถือแขน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ชายยินดี ยิ่งหากผู้หญิงทำหลายๆครั้ง ตามโอกาสเขา

ต้องการให้คุณกอดเขาจูบเขา เพราะนั่นทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ต้องการ และเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ให้แน่น

แฟ้นมากขึ้นทุกๆขณะ ที่คุณแสดงความรักทำให้พวกเขาเปิดใจเปิดรับมากขึ้น

4.ปัญญา

ผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่เริ่มบทสนทนา ทำให้บทสนทนา มีอรรถรสมีความรู้สนุกสนานสิ่งเหล่านี้อาจทำให้

ผู้ชายหลงคุณเอาได้ง่ายๆ ผู้หญิงฉลาดคือผู้หญิงที่รอบรู้คุณ ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งมากแต่คุณรู้ว่าโลก

รอบตัวคุณเป็นอย่ างไรเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่สนใจ อะไรเลยแต่คุณมีความสนใจที่

อย ากให้โลกที่คุณอยู่สังคม ที่คุณอาศัยพัฒนาขึ้นเป็นโลกที่น่าอยู่ ขึ้นผู้หญิงแบบนี้เป็นคนมีความคิด

ชอบวิเ ค ร าะห์เรื่องต่างๆ อย่ างมีเหตุผลไม่เชื่อหรือคล้อยตามไป กับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมากจนเกินไป

ไม่เป็นคนหัวอ่อนแต่เท่าทันคน

5.ความมั่นใจ

ชีวิตคนเรามันย าก เพราะฉะนั้นหากผู้ชายต้องการ ผู้หญิงสักคน มาอยู่ข้างก ายพวกเขาต้องการคนที่มั่นใจ

มาอยู่ข้างๆคอยสนับสนุน และผลักดันให้เขาเดินตามความฝัน ได้ผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองรักตัวเองแม้ตัวเอง

จะมีข้อบ กพร่ องจะสามารถรักผู้ชาย ที่มีข้อบ กพ ร่ อง และพร้อมจะแก้ปัญหาไปด้วยกันสู้ไปด้วยกัน

จนถึงฝั่งฝันจำไว้ว่า พวกเขาไม่เคยมองหา “ความสมบูรณ์แบบ” ในตัวผู้หญิง แต่สิ่งที่พวกเขาสนใจคือ

การรับมือกับจุดอ่อนจุดบ กพ ร่ อ งของผู้หญิง มากกว่าดูว่าผู้หญิงรู้คุณค่าของตัวเองบนโลกใบนี้หรือไม่

มั่นใจในจุดแข็งที่ตัวเองมี หรือไม่เพราะคนที่รู้ค่าตัวเองก็จะมองเห็น คุณค่าในตัวผู้ชายและชื่นชมเขาเติม

เต็มให้เขาได้นั่นเอง

6. ความทะเยอทะย าน

แน่นอนว่าหลายๆ ครั้ง ผู้ชายอย ากที่จะเป็นคนวางแผนครอบครัว ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวแต่สิ่งที่หลายๆคน

อาจจะเข้าใจผิด ก็คือจริงๆผู้ชายก็ต้องการผู้หญิง ที่จะช่วยเขาวางแผนชีวิตและครอบครัวด้วยเช่นกันพวกเขา

ไม่ต้องการตัดสินใจ ในชีวิตครั้งใหญ่ๆคนเดียวพวกเขา ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้น มุมมองของผู้หญิงมา

ร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหาในครอบครัว เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะย านในระดับที่รับได้

คือสิ่งที่พวกเขามองหา ในตัวผู้หญิงเช่นกันผู้หญิงที่อย ากเป็นแม่ที่ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็อย าก

ประสบความสำเร็จ ในการงานของตนเองคือผู้หญิง ที่ผู้ชายมองหามากที่สุดเพราะคนเหล่านี้หากเกิดปัญหา

ในครอบครัวขึ้นหรือปัญหาใดก็ตาม เธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆและสู้จนถึงที่สุด

7.อ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์ผู้หญิงเหล่านี้ เห็นความสุขของคนอื่นมาก่อนความสุขของตนมี

ความรักให้กับคนอื่นๆ แต่พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น จนตัวเองแ ย่แต่ทำแล้วตัวเองสงบสุขจากภายในและ

ได้รับการปกป้องคนแบบนี้ จะไม่มีอีโก้ที่หากมีอีโก้สูงเกินไป อาจทำล ายความสัมพันธ์ที่กำลังก่อร่ างสร้างตัว

ได้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหลายครั้ง ที่ผู้หญิงมองว่าความสวยงามภายนอก ความนิยมสถานะทางสังคมจะทำให้

คุณอยู่เหนือผู้หญิงคนอื่นๆ และคว้ารักแท้มาครอบครองจริงๆ ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสักนิด

ขอบคุณที่มา K i i t d o o

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …