Home ชีวิต 7 วิธีการพูดโน้มน้าวใจคนฟัง..ให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตามเรา

7 วิธีการพูดโน้มน้าวใจคนฟัง..ให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตามเรา

0
43

หลายคน อาจมองว่า “การพูด” เป็นสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ แต่จริงๆแล้วการพูด

เป็นสิ่งที่ต้องให้ ความสำคัญมากๆ เพราะเพียงแค่คำพูดหนึ่งก็อาจทำให้บาดหมางใจกันได้

ดังสุภาษิตที่ว่า ป ล า ห ม อ ต า ย เพราะปาก ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญและควร

ฝึกฝน ซึ่งทักษะการพูดนั้นก็มีหลายแบบเช่น ทักษะการพูดนำเสนอ การโน้มน้าวใจการเล่าเรื่อง

เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคการพูดจูงใจหรือโน้วน้าวใจ ผู้อื่นให้เห็นด้วยหรือคล้อยตาม

ได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ

1. ต้องมีความมั่นใจ

ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง เราควรมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสิ่งที่ต้องการพูดหรือ สื่ อ ส า ร

ออกไปเพราะความมั่นใจ จะถูกสื่อออกมาผ่านน้ำเสียง หากผู้พูดมีความมั่นใจน้ำเสียงที่ถูก

เปล่งออก มาจะหนักแน่นและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้พูดสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้ฟังได้

2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะภายนอก เป็นสิ่งแรกที่คนเรามองเห็น ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้พูดก็เป็นสิ่งที่ผู้ฟัง

สังเกตเห็นได้เป็นอันดับแรก ผู้พูดจึงต้องใส่ใจ ในการดูแลบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก

เพราะจะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือและคำพูดที่ สื่ อ ส า ร ออกไป

3. ต้องมีการยกตัวอย่าง

ในการพูดจูงใจหรือโน้มน้าวใจ ควรจะมีการยกตัวอย่างประกอบ กับสิ่งที่ต้องการจูงใจซึ่ง

ตัวอย่างที่ยกขึ้นมา ก็ควรเป็นตัวอย่างที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หรือควรเป็นเรื่อง

ใกล้ตัวที่สัมผัสได้ เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และเห็นด้วยกับตัวอย่างนั้นๆ

4. ต้องมีอายคอนแทค

อายคอนแทคหรือการสบตากับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการ สื่ อ ส า ร ท า ง ร่ า ง ก า ย ที่บ่งบอกถึง

ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้พูด ผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทคจะไม่สามารถทำให้

ผู้ฟังสนใจ ในสิ่งที่พูดหรื่ออยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

5. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจูงใจแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุยหรือแสดง

ความคิดเห็นบ้าง โดยผู้พูดที่กลายเป็นผู้ฟัง ก็ควรจะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นนั้นๆไม่ควรปิดกั้น

เพราะจะทำให้เรากลาย เป็นคนที่ยึดติดตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่

ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้

6. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้พูดควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยคือต้อง

ตั้งใจฟัง มีสมาธิ ไม่พูดแทรกและมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้าง เช่น พยักหน้าตอบรับครับ/ค่ะ

เป็นต้น ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้พูดอีกด้วย

7. ต้อง ส อ ด แ ท ร ก อารมณ์ขันบ้าง

หากการพูดคุยนั้นมีแต่ เนื้ อ ห า เพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้การสนทนาหรือการ สื่ อ ส า ร นั้นๆ

น่าเบื่อและไม่น่าสนใจแต่ถ้า ส อ ด แ ท ร ก มุกตลก หรือ สถานการณ์ตัวอย่างสนุกๆลงไป

ทำให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายบ้างก็จะทำให้การพูดคุยไม่น่าเบื่อและสามารถดำเนินการสนทนา

ได้ ย า ว ขึ้ น

ขอขอบคุณ p e x e l s

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…