Home ความรู้ 7 เหตุผล ทำไมชีวิตเรายังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน

7 เหตุผล ทำไมชีวิตเรายังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน

0
28

7 เหตุผล ที่ชีวิตเรายังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน หลายครั้งที่ปั จ จั ยต่างๆ ฉุ ด รั้ งเราไว้จ นชีวิตไปไม่ถึง

ไหนกับเขาสักที บางคนเลือกที่จะโ ท ษคนอื่น หรือส ถ าน ก ารณ์ต่าง ๆ บางคนตั ดข าดตัวเอง

ไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงรอบด้าน ขณะที่บางคน กลับก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใครๆ

1. เอาแต่โ ท ษคนอื่นอยู่เสมอ สำหรับคนที่เมื่อเกิดเรื่องผิ ดพ ล าดก็มักจะโ ท ษคนอื่น นอกจาก

ตัวเองไว้ก่อนยกตัวอย่ างเช่น โ ท ษดิน ฟ้า อาก าศ โ ท ษคนรอบข้างหรือแม้แต่พ่อแม่ว่าเป็นต้นเหตุ

ของทุกความล้ ม เ ห ล วในชีวิต เราขอให้ลองทบทวนและปรับทัศนคติใหม่ เราอาจนึกเสียใจกับเรื่อง

ที่ผิ ด พ ล าดได้แต่ถึงจะโ ท ษคนอื่นๆ ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา

2. ยึดติดกับความฝันอันเลื่อนลอยใครๆก็มีความฝันแต่มีบางคนที่ใช้ชีวิตอิงอยู่กับความเพ้อฝั น จ นห ล ง

ลืมมองความเป็นจริง ทำให้เขาติดอยู่ในกั บ ดั กแห่งจินตนาการจ นไม่คิดจะพย าย ามอย่ างเอาจริง

เอาจังหน้ามื ด ต ามั ว จ นลืมมองความเป็นไปได้

3. ว อ กแ ว กไปสนอย่ างอื่นจ นลืมเป้าหมาย เคยมั้ยที่บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวเช็คเ ฟ สแปปนึงแล้ว

ค่อยกลับไปทำงานแล้วกันนะ หลายคนสัญญากับตัวเองแบบนี้ก่อน จะจ มหายไปกับการท่องโลกโ ซ

เชี ย ลหลายคนย าวถึงเช้าไปเลยก็มี นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของเ ท คโ นโ ล ยีที่มาพร้อมกับความ

เพลิดเพลินใจในการไ ถมือถื อเพราะผลลัพธ์ของมันก็คืองานที่ควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จสักอย่ าง

4. โยนความรับผิดชอบให้คนอื่น ถึงทุกความผิ ดพ ล าดที่เกิดขึ้นในชีวิต จะไม่ใช่ความผิดเราทั้งหมด

แต่หากมันเกี่ยวข้องกับเรา เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิดชอบ ด้วยการโ ย นความรับผิดชอบ

ให้คนอื่นไม่ได้ช่วยให้ส ถ าน ก ารณ์ต่างๆค ลี่ ค ล ายในทางกลับกันหากคุณยอมรับความผิดและ

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งด้วยตัวเองจิ ตสำนึกในความรับผิดชอบนี้ จะชั ก จู งชีวิตคุณไปยังทิศทางที่ดีขึ้น

5. ขาดแรงจูงใจและความพย าย าม เชื่อว่าบางครั้งหรือหลายๆครั้งคุณเอง ก็เคยเป็นแบบนี้ตั้งเป้าไว้ดิ บดี

วันนี้จะไปเข้ายิ มพรุ่งนี้เริ่มไ ดเ อ ทแต่ทำๆไปได้ประมาณอาทิตย์หรือเดือนกว่าๆ ก็เลิกซะแล้วที่มันเป็นซะ

อย่ างนี้ก็เพราะเราไม่มีความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะทำมากพอนั่นเอง

6. วิเ ค ร าะห์ตัวเองมากไป จ นไม่เริ่มอะไรเลยการวิเ ค ร าะห์ตัวเองมากเกินไป จะทำให้เราค่อยๆ

ค้นพบปัญหาในตัวเองมากขึ้น ผลลัพธ์คือมันจะเริ่มห ยั่ งร ากลึ กในตัวคุณ ทำให้คุณรู้สึกแ ย่กับเ ห ตุ

ก ารณ์ร้ า ยๆเรื่องผิ ดพ ล าดต่างๆ ที่อาจจะเกิดแต่ยังไม่ทันเกิดและแน่นอนว่า แบบนี้จะยิ่งทำให้เค รี ย ด

มากขึ้นและกลัวจ นไม่เริ่มต้นทำอะไรสักอย่ าง

7. กลัวตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม จากเรื่องราวความล้ ม เ ห ล วของคนอื่นที่เราเคยได้เห็นผ่านตาอาจเป็นอีก

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่กล้าลองทำ สิ่งที่อย ากทำเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอ กลัวจะเป็นแบบเขา

ขอบคุณที่มา Janjaonews

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …