Home ชีวิต 8 ความคิดของคนธรรมดา ๆ ที่มีความสุข

8 ความคิดของคนธรรมดา ๆ ที่มีความสุข

0
26

1. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรง แห่งโลกโซเชี่ยล…คนที่สบายใจที่สุดคือ

คนที่อ่ านแล้วไม่แสดงความเห็น เพิ่มความขัดแย้งใดๆ เลย

2. ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจ กับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุด…คนที่

ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆ คือ…คนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

3. ท่ามกลางกระแส พัฒนาโครงข่ายสื่อส ารให้รวดเร็วระดับ 2G,3G,4G…คนที่

ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ…คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวส ารที่เป็นประโยชน์ และ

ไม่ขาดการติดต่อ กับครอบครัว เมื่อมีเหตุจำเป็น…หาใช่คนที่จมไปกับกอง ข ย ะ

ข้อมูลปฏิกูลข่าวส าร

4. ท่ามกลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหา มาแ ชร์ กันจนนับ ไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยล…

คนที่ดำรงตน ให้เป็นสุขอยู่ได้คือ…คนที่เก็บคำคม-ข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมาแล้ว

นำไม่กี่ข้อมาปรับใช้ เข้ากับตัวเอง…มิใช่คนที่แสวงหาคำคม-ข้อคิดใหม่ๆ ที่

ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

5. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจ ารณ์ มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเรา…คนที่ยืนยิ้ม

เชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ…คนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจ ารณ์ที่ไม่รู้จริง…

มิใช่คนที่พย าย ามอธิบาย ให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

6. ท่ามกลางกระแส การแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทาง

การงาน และอยู่ดีกินดี….คนที่เอาตัวรอด กับภาวะเศรษฐกิจ ขาลงได้ดี…ส่วนหนึ่งคือ…

คนที่มีปฏิภาณไหวพริบรู้จักผ่ อ นหนักผ่ อ นเบา เข้าใจในโลกธรรมและ ยอมรับ

ทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

7. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุด…ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพ

แห่งการใช้ชีวิต…คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุข ที่สุดหลายคน…จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่

ปราศจากตำแหน่งหรือหัวโขน…หรือบางคนยิ่ง มีความสุขกว่าใครๆ…แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

8. ทุกข์ที่สาหั ส ในหมวดของความย ากจนก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่า…หลายคนผ่านทุกข์

เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยัน…แถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม…แต่ต้องมา

ติดกับดั ก เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่า…หยุดเปรียบเทียบ…

ชีวิตหลุดบ่วง ทุกข์อย่างมหัศจรรย์

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…