Home ความรัก 8 สิ่งที่ชีวิตคู่ ควร “ท่อง” และ “ทำ” เพื่อประคองชีวิตคู่ให้ยั่งยืน

8 สิ่งที่ชีวิตคู่ ควร “ท่อง” และ “ทำ” เพื่อประคองชีวิตคู่ให้ยั่งยืน

0
53

การประคองชีวิตคู่หลังแต่งงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายและความสัมพันธ์ที่ดี ไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ด้วยความรัก

เพียงอย่ างเดียว แต่ยังต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ที่คุณสองคนควรเปิดใจทำความเข้าใจกันและกันด้วย

นะคะบางทีสิ่งที่คุณสองคน ต้องการอาจเป็นคาถาข้อคิดชีวิตคู่ดีๆ ที่ช่วยเตือนสติในวันที่ความรักถึงจุด

พ ลิ กผันและช่วยนำทางให้คุณ ไม่เผลอละเลยหัวใจกันและกัน ขอรวบรวมข้อคิดชีวิตคู่ที่น่าจะเป็นประโยชน์

ในการดูแลความรักของคุณสองคนมาฝาก ลองท่องและทำตามค าถ าเหล่านี้สม่ำเสมอ อาจช่วยให้ความรัก

ของคุณงดงามและเ บ่ ง บานไปได้นานๆ ค่ะ

1.“ความรักไม่ใช่การพย าย าม มีอำ น าจเหนือกันและกัน”

สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับการใช้ชีวิตรักร่วมกันคือ การให้เกี ย ร ติ อีกฝ่าย ทำให้เขารู้ว่าเขาคือคนที่มี

ศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในแบบที่เขาเป็น มากกว่าการพย าย ามเข้าไปควบคุมเขา ให้เป็นในแบบที่เราต้องการ

หรือการทำให้เขารู้สึก ไม่มีคุณค่าเมื่ออยู่กับเราสิ่งที่ควรทำ คือเคารพในความคิดและการตัดสินใจในแบบ

ของเขารวมทั้งเปิดใจ ยอมรับว่าการที่เขามีความรักให้กับเราไม่ได้ แปลว่าเขาจะต้องยอมทำในสิ่งที่เรา

ต้องการเสมอไป

2.“เปิดใจยอมรับใน ความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่าย”

ปัญหาจะเกิดขึ้นได้อย่ างง่ายดาย หากคุณสองคนปรารถนาให้อีกฝ่าย เป็นไปตามที่คุณอย ากให้เป็นแน่นอน

ว่าทุกคนย่อมอย ากได้คนรัก ที่ทำให้เรามีความสุขแต่ในความเป็นจริง แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบ

แม้แต่ตัวของเราเอง หากคุณยังยอมรับความเป็น “มนุษย์” ของกันและกันไม่ได้ ชีวิตรักก็จะมีแต่ความไม่

พอใจในกันและกันไม่รู้จบ

3.“อย่ าพย าย ามเปลี่ยนเขา เปลี่ยนเราง่ายกว่า”

โลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้หนึ่งในนั้น ก็คือความคิดความรู้สึกของคนอื่นหลายครั้งที่คนเรา

ทุ กข์ใจเพราะพย าย ามเปลี่ยน ให้คนที่เรารักเป็นในแบบที่เราอย ากได้ แต่ยิ่งพย าย ามเท่าไรเราก็

ยิ่งทุ กข์ใจที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเขาได้ เท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดคือหันมาปรับที่ใจของตัวเอง ให้เปิดใจยอมรับ

ในสิ่งที่เขาเป็นและเลือก ที่จะมองสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วชีวิตรัก หลังแต่งงานของเราจะมีความสุขมากขึ้นเป็นกอง

เลยค่ะ

4.“ชีวิตมันสั้น อย่ าทะเลาะกันนาน”

เมื่อทะเลาะกันหลายคู่เลือก ที่จะยึดศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ไม่ยอมเป็นฝ่ายง้อ หรือยอมอ่อนให้กลับรอคอย

ให้อีกฝ่ายมายอมส ย บ ให้เราแต่หากเอาสติขึ้นมา เป็นที่ตั้งถามใจตัวเองว่าสิ่งใดสำคัญต่อเรามากกว่า

ระหว่างทิฐิกับความรักบางที เราอาจจะได้คำตอบว่าการทะเลาะกันนั้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เป็น

การบั่ น ท อ นความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกันไปอย่ างน่าเสียดายเท่านั้น ชีวิตมันสั้นขอให้ใช้มันไปกับความรักและ

ชีวิตหลังแต่งงานที่มีความสุขดีกว่าทนอยู่ กับความทุ กข์เพราะทิฐิของตัวเองนะคะ

5.“เราไม่ใช่คู่แข่งขัน แต่เป็นทีมเดียวกัน”

คู่รักหลายคู่ ชอบที่จะเอาชนะกันยึดเอาความคิด ของตัวเองเป็นใหญ่และพย าย ามบังคับให้อีกฝ่ายทำ

ตามที่เราต้องการ แต่ผลสุดท้ายกลับเหมือนต้องพ่ ายแพ้ทั้งคู่ เมื่อชีวิตรักพั ง ท ล ายลงอันที่จริงถ้า

เพียงเราลองเปิดใจให้กัน มองว่าที่จริงแล้วคุณสองคนคือทีมเดียวกัน เป็นคู่หูที่ต้องช่วยกันประคอง

ความรักฝ่าอุ ป ส ร ร คต่างๆ แม้บางครั้งอาจต้องยอมเปลี่ยนตัวเองบ้ า ง แต่มันก็คุ้มค่าถ้าทำให้เกม

ความรักนี้ไม่ต้องจบลงที่ G a m e O v e r

6.“หัวใจคนเรา เปราะบางกว่าที่คิด”

บางทีคนเราก็อาจเผลอละเลย ไม่ใส่ใจกันหรือทำร้ า ยความรู้สึก ของคนที่เรารักเพราะเชื่อว่าความรัก

ที่อีกฝ่ายมีให้เรานั้น ยิ่งใหญ่และหนักแน่นมาก จนไม่สามารถหมดลงได้ง่ายๆ ยิ่งแต่งงานกันแล้วก็ยิ่ง

รู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นไป อีกแต่อย่ าลืมว่าแท้จริงแล้ว หัวใจของคนเราเปราะบางกว่าที่เราคิดเสมอต่อให้

มีความรักบรรจุอยู่ในนั้น มากแค่ไหนแต่หากถูกทำร้ า ยมากๆ เข้าหัวใจนั้นก็พร้อมจะแตกได้ตลอดเวลา

ตราบที่ไม่มีอะไรในโลก ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ควรเลือกถนอม ความรู้สึกกันเอาไว้ให้ดีๆ ค่ะ

7.“เรียกร้องให้น้อยกว่าให้”

ความรักมักมีปัญหา เพราะต่างฝ่ายต่างเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการจากกัน และกันแต่ถ้าคุณสองคนลองเปลี่ยน

จากการคิดว่าเขาจะต้องให้อะไรกับเราบ้ า ง มาเป็นเราจะให้อะไร กับอีกฝ่ายได้บ้ า งความรักที่เคยขาด

แคลนก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันแน่นอนค่ะ

8.“ให้คุณค่ากับตัวเอง ดีกว่าเรียกร้องคุณค่า จากอีกฝ่าย”

ทุกคนย่อมอย ากรู้สึก มีคุณค่าในสายตาของคนที่เรารัก และอย ากให้เขามองเห็นคุณค่าของเราตลอดไป

แต่คุณค่าของตัวเรา จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามอบความรัก ให้ตัวเองได้ก่อนถ้าเรารักและให้คุณค่ากับตัวเอง

มากพอรู้จักทะนุถนอมร่ าง ก ายให้เกี ย ร ติตัวเราเอง เราก็จะกลายจะเป็นคนที่มีความมั่นใจน่าดึงดูด

ในสายตาของคนที่เรารักได้เองค่ะ หลายตำราข้อคิดชีวิตคู่จึงได้บอกตรงกันว่า ความรักที่ดีควรเริ่มมีจาก

การรักตัวเองก่อน ซึ่งเป็นความจริงอย่ างที่สุดค่ะ อันที่จริงแล้วคาถาข้อคิดชีวิตคู่ทุกข้อนั้นจะใช้ได้ดีก็ต่อ

เมื่อคู่รักใช้ “สติ” นำทางเพราะฉะนั้น นอกจากจะท่องคาถาเหล่านี้ ให้ขึ้นใจอย่ าลืมที่จะฝึกรวบรวมสติ

ทุกครั้งที่เกิดปัญหา แล้วการดูแลความรักที่ว่าย ากจะง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ เอาใจช่วยให้ทุกคนมีชีวิตรัก

หลังแต่งงานที่สวยงามตลอดไปนะคะ

ขอบคุณที่มา h a p p y w e d d i n g

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …