Home ชีวิต 9 ลักษณะผู้หญิงที่เก่ง ที่ใครๆก็ต่างชื่นชม

9 ลักษณะผู้หญิงที่เก่ง ที่ใครๆก็ต่างชื่นชม

0
140

1.ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาด มักจะมี ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหว

กับความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกัดใดๆ มีผลงานวิ จั ย ด้านจิตวิทย า ออกมาสนับสนุนว่า

สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกร รม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2.สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเอง ว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรผมเป็นแค่

คนอย ากรู้อย ากเห็น แค่นั้นเอง งานวิจั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็ก

สัมพันธ์กับความสนใจ ใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

3.เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ใน เรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่นและทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ

คือ คนที่ฉลาดทางอารมณ์ขณะ เดียวกันความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึงความสนใจ

ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

4.เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิด

จากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

5.เปิดกว้าง

คนที่ฉลาด จะไม่ปิดกั้ น ตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามาเขามักจะมองหาทางเลือก

แล้วชั่งน้ำหนั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้จะเกลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบ

จนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6.ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความ เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น ขบคิดคำถาม

หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา ในเวลาที่อยู่คนเดียว

7.รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้และ พร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมิน

ความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลอง ระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด

จากการให้ลองทำข้อสอบ ประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียน

กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียง กับความเป็นจริงกว่ามาก

8.ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาด จะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือ

สิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย ากล่าวว่านี่คือ หัวใจของการสร้างสรรค์ นวัตกรร มเลยก็ว่าได้

9.มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียน

คำบรรย ายการ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา

ขอบคุณที่มา siamedtaro

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …