Home ความรู้ 9 วิธีเป็นหัวหน้าดีเด่น ที่ได้ใจลูกน้องและได้งาน

9 วิธีเป็นหัวหน้าดีเด่น ที่ได้ใจลูกน้องและได้งาน

0
14

การทำงานต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง เพราะทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน ต่างจิต ต่างใจ ต่างความคิดเห็น ต่างมุมมอง ต้องอาศัยความเข้าใจ และ

วิธีการพูดคุยที่จะทำงานร่วมกันทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลงานอย่างที่องค์กร ได้วางไว้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ “ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยเคล็ดลับดีๆ ที่จะสามารถให้เจ้านายเป็นที่ต้องการของลูกน้อง

1. จงฟังให้มากกว่าพูด

ดังนั้นถ้าอยากได้ใจลูกน้อง เคล็ดลับอันแรกสุด ก็คือ การพูดถึงตัวเองให้น้อยลง และจงฟังในสิ่งที่ลูกน้องพูดให้มากขึ้นและเมื่อฟัง ก็ต้องฟังอย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่ได้ยินเท่านั้น

ต้องเข้าใจเลยว่า ทำไมลูกน้องเราถึงพูดแบบนั้นโดยปกติเมื่อคนเรารู้สึกว่า กำลังมีคนอีกคนที่รับฟังเราอย่างเข้าใจ ความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดขึ้นในใจแล้ว ลูกน้องเราเองก็เช่นกัน

2. จงให้คำชมกับความพย าย ามของลูกน้อง

เคล็ด ลับที่สองก็คือ เมื่อลูกน้องทำดีหรือมีความพย าย ามทำในสิ่งที่ดี ที่ถูก เราในฐานะหัวหน้า ก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วย โดยการให้การชื่นชมอย่างจริงใจ โดยเฉพาะ

กับหัวหน้าของตนเอง พนักงานยิ่งอยากได้คำชมจากหัวหน้าตนเองเพราะมันทำให้พนักงานรู้สึกว่า หัวหน้ากำลังให้การยอมรับในฝีมือ การทำงานของเขาอยู่และเมื่อพนักงาน

ได้รับคำชม ที่จริงใจจากเราไปแล้ว ส่วนมากจะพย าย ามรักษ าระดับผลงานที่ดีไว้ให้เราเห็นเสมอ

3. จงแสดงความสนใจและใส่ใจในตัวลูกน้อง

เคล็ดลับที่สาม ถ้าเราอยากจะได้ใจ ลูกน้อง สิ่งที่จะต้องทำก็คือการใส่ใจ และสนใจลูกน้องของตนเองให้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องส่วนตัว เป็นต้น หัวหน้า

ควรจะให้ความสนใจให้มากขึ้น

4. จงขอความช่วยเหลือจากลูกน้อง

โดยไม่สั่งงาน แต่เปลี่ยนมาเป็น การขอความช่วยเหลือจากลูกน้อง ด้วยวิธีนี้จะทำให้ลูกน้องรู้สึก ถึงความภาคภูมิใจในตนเองมากกว่าเช่นแทนที่จะสั่งก็เปลี่ยนเป็นบอกลูกน้องว่า

“จากงานที่แล้วผมเห็นคุณบริหารงานโครงการได้ดีมากเลย ตอนนี้ผมมีอีกโครงการหนึ่งที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ”ถ้ามองให้ลึกจริงๆ

แล้วก็คือการมอบหมายงาน นั่นเอง เพียงแต่เราอาศัยหลักทางจิตวิทย าเล็กน้อย โดยทำความเข้าใจความรู้สึกของคนเราว่า ต้องการเป็นคนสำคัญ มาใช้ในการมอบหมายงาน

5. ใจเขาใจเรา อกเขาอกเรา

ผู้นำหรือผู้บริหารที่จะอยู่ในหัวใจ ของลูกน้องได้ไม่มีอะไรมาก ขอเพียงยึดมั่นในหลัก “ใจเขาใจเรา …อกเขาอกเรา” ใช้ใจอย่างเดียวนำทาง แค่นี้ก็สามารถที่จะทำให้ลูกน้องรักและ

ศรัทธาในตัวผู้นำได้อย่างน่าทึ่ง การบริหารที่จะให้ได้ใจลูกน้องไม่จำเป็นต้องพึ่งหลักการบริหารหรือ ทฤษฎีใดๆ หรือตำราวิชาการทั้งหลาย ทิ้งไปได้เลย ใช้ “ใจ” และ “ความรู้สึก” ก็เป็นอันสำเร็จแล้ว

6. อ่ านใจลูกน้องให้ออก

ผู้นำที่ดีต้องอ่ านใจ ลูกน้องออก มองทะลุ ว่าเขาเป็นคนอย่างไร โดยจะต้องเรียนรู้และศึกษาลูกน้องให้รู้จักตัวตน นิสัยใจคอ คุณสมบัติ รวมถึงศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุด

ซึ่งวิธีที่จะเรียนรู้และศึกษาลูกน้องนั้นมีหลายวิธี เริ่มตั้งแต่ การพูดคุย ความใกล้ชิดการเฝ้าสังเกตพฤติกรร ม การแสดงออกต่างๆ ของเขา รวมถึงการหาข้อมูล เกี่ยวกับตัวเขา เช่น

ครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน และอื่นๆ เช่นชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นต้น

7. พูดอย่างตรงไปตรงมา

จากผลสำรวจด้านการสื่อส ารในองค์กรพบว่า สิ่งที่พนักงานต้องการจากหัวหน้ามากที่สุดคือคำพูดที่ซื่อสัตย์และไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก คนฟังส่วนใหญ่ต้องการฟังเรื่องราวความจริง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอย่าลืมว่าความไว้ใจ ที่ลูกน้องมีให้นั้นหาซื้ อกันไม่ได้ หากสิ่งที่ไม่ควรพูดที่สุดแต่ถ้าพลาดพูดไป ก็ออกมายอมรับผิดในสิ่งที่ทำและอธิบายเหตุผล

ของเรื่องทั้งหมดคนส่วนใหญ่สามารถยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ แต่การโกห ก อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกินจะรับได้

8.มองโลกในแง่ดี

การทำงานมี ทั้งต้องเจอเรื่องดีและเรื่องร้ าย ผสมๆ กันไป เดินทางสายกลางบนความเป็นไปได้คือสิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืมว่าลูกน้องเห็นเราเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฉะนั้น

เมื่อต้องผ่าน วิ ก ฤ ติ พูดกับตัวเองไว้เสมอว่า “ทำได้ ทำได้”ถ้าคุณพูดจาประช ด ประชันว่าคุณไม่อยากจะทำงานนี้เลย คิดเสียใหม่ว่ามันเป็นเกียรติมากแค่ไหน ที่ได้รับงานนี้มาทำ

แล้วถ้าคุณทำได้ยิ่งก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ เมื่อคุณคิดว่าทำได้คุณก็จะทำตามในสิ่งที่เชื่อได้จริงๆสิ่งที่ไม่ควรพูดที่สุดคือถ้าบริษัทที่กำลังมีปัญหา และลูกน้องที่ไม่ได้ความ

จะยิ่งแ ย่ ถ้าคุณพูดจาประชด ประชันว่าคุณไม่อยากจะทำงานนี้เลย คิดเสียใหม่ว่ามันเป็นเกียรติมากแค่ไหน ที่ได้รับงานนี้มาทำ แล้วถ้าคุณทำได้ยิ่งก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ

พูดเรียบง่ายให้เข้าใจ เราควรจะพูดเพื่อให้คนที่เราพูดอยู่ด้วยเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่ใช่พูดด้วยคำที่ฟังดูสวยหรูหรือ ดูฉลาดมากจนเกินไป พูดให้ง่ายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความเข้าใจ

ในหัวข้อนั้นๆ ควรอธิบายให้ฟังเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร

9.ไม่เม้าท์ลูกน้อง

ไม่ดีแน่ หากมีการนินทาเกิดขึ้น คุณไม่มีทางได้รับความไว้ใจและความจริงใจ จากใครอีกเลย แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ สู้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานน่าจะดีกว่า เพราะ

หากพูดไปท้ายที่สุดก็จะไม่มีใครไว้ใจคุณอีก

วิธีต่างๆ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่ใช้เป็นแนวทางในการยึด หรือปฏิบัติเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว เจ้านายและลูกน้องต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะ

ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ขอขอบคุณ s m e t h a i l a n d c l u b

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…